06 February 2007

Semua Golongan Khawarij Melampau Kecuali Al-Ibadi

Bismillahirrahmanirrahim.. Assalamualaikum wbt...

al-Ibadiah

Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Abdullah bin Ibad al-Tamimi. Mazhab ini adalah yang paling ramai pengikut dikalangan Khawarij dan mempunyai pengikut sehingga sekarang di negeri Oman, Zanzibar dan di beberapa daerah di Utara Afrika. Mereka juga dianggap golongan Khawarij yang paling sederhana dan tidak keras seperti golongan-golongan Khawarij yang lain. Abdullah bin Ibad menjalankan kegiatan diakhir pemerintahan Amawiyah iaitu dizaman khalifah Marwan bin Muhammad. Pada peringkat awalnya dia bergerak di Basrah secara rahsia, kemudian dia menyebarkan pengikut-pengikutnya ke daerah yang lain. Diantara ajarannya ialah;

1. Orang-orang kafir dikalangan umat ini terkeluar daripada syirik dan iman, mereka bukan mukmin dan bukan kafir, mereka diterima menjadi saksi dan diharuskan bernikah kahwin dengan mereka haram pada rahsianya dan halal pada zahirnya.
2. Mereka bertelingkah didalam perkara munafik, ada yang berkata munafik itu terkeluar daripada syirik dan iman, ada yang menyatakan munafik itu adalah dosa besar bukannya syirik dan menjadi kafir dengan dosa besar itu, dan ada pula yang berkata: kita serahkan sahaja kepada nama yang diberi oleh Allah iaitu munafik.

Mengikut Allah (didalam al-Quran), orang munafik adalah kafir, disisi kita, melihat kepada zahir sahaja. Allah memberikan petunjuk tanda-tanda munafik didalam, antaranya bermuka-muka didepan orang Islam, didepan kafir, dia mengaku kafir. Apabila Islam menang, golongan munafik mengaku bersama Islam, dan apabila Islam kalah, dia tidak mengaku bersama Islam. Orang munafik juga percaya ‘walak’ kepada orang kafir, mengambil orang kafir menjadi regu didalam membina kekuatan. Orang munafik (jika tidak zahir perkara kufur) sekiranya mati, jenazahnya disembahyangkan. Pemimpin munafik yang terkenal Abdullah bin Ubaiyy, sentiasa duduk di masjid, dialah yang menghebahkan kepada orang ramai kedatangan RasuluLlah ke masjid, tetapi dia jugalah yang membocorkan rahsia orang-orang Islam kepada kafir Quraisy. Dialah yang berkata, ”orang yang mulia akan menghalau orang-orang yang hina” (merujuk bahawa golongannya adalah mulia dan RasuluLlah SAW serta para sahabat adalah hina). Apabila turun ayat al-Quran ini dan diketahui oleh anaknya, Abdullah bin Abdullah bin Ubaiyy, anaknya meminta izin dari RasuluLlah untuk memenggal lehernya, tetapi dilarang oleh RasuluLlah. Apabila Abdullah bin Ubaiyy mati, RasuluLlah menyembahyangkannya dan berdiri diatas kuburnya (sebelum turun ayat yang melarang berbuat demikian dari Allah SWT).

3. Mereka mempunyai perbezaan pendapat dengan kita dalam beberapa perkara hukum feqah, diantaranya mereka menambah hukum berhubung dengan Had (Hudud) dengan diminta taubat, kalau tidak maka dibunuh, seperti Had yang dikenakan kepada pencuri dan sebagainya.

Hukum Hudud adalah wajib dilaksanakan sepakat dikalangan ulama Sunnah dan Syiah. Menafikan hukum Hudud menjadi kafir. Apabila seseorang dihukum dengan Hudud, mengikut ahl-Sunnah wal Jamaah, Allah menhapuskan dosa (tidak perlu melakukan taubat) RasuluLlah pernah menyembahyangkan orang yang dihukum Hudud, bermakna dia tidak menjadi kafir sebagaimana pendapat Khawarij, orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir.

Kemudian berlaku lagi beberapa penyelewengan dikalangan mazhab Ibadiah sehingga terkeluar daripada pendapat pengasasnya, diantara mazhab yang tumbuh dikalangan mereka ialah;

al-Yazidiah

Pengikut seorang yang bernama Yazid bin Abi Abiyah al-Khariji. Dia berasal dari Basrah dan menganut mazhab Khawarij Ibadiah. Kemudian dia berpindah ke Jurr di Parsi lalu membawa ajaran-ajaran yang melampau, diantaranya;

1. Dikalangan umat ini ada dua saksi, salah seorang daripadanya adalah dia sendiri dan yang seorang lagi tidak diketahui siapa dan bilakah dilahirkan.
2. Agama Islam akan dinasahkan dengan kelahiran nabi dari bangsa ‘Ajam yang menganut agama sobiah, membawa kitab suci yang lain daripada al-Quran, oleh itu nabi Muhammad SAW untuk bangsa Arab dan nabi yang baharu itu untu bangsa ‘Ajam.
3. Orang-orang yang dikenakan hukuman Had menjadi kafir musyrikin, dan tiap-tiap dosa besar dan kecil adalah syiirik.

Al-Imam Baghdadi RahimahuLlah berterus terang menyatakan bahawa golongan ini adalah pelampau Khawarij yang jatuh menjadi kafir.

Adapun mazhab Khawarij al-Yazidiah ini adalah kafir dan keluar dari Islam, kerana menyatakan bahawa ada nabi lagi selepas daripada RasuluLlah SAW

Al-Imam Baghdadi RahimahuLlah berterus terang menyatakan bahawa golongan ini adalah pelampau Khawarij yang jatuh menjadi kafir.

al-Hafasiah

Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Hafas bin Abi al-Mikdam yang telah membawa beberapa ajaran yang juga menyeleweng, diantaranya;

1. Diantara syirik dan iman itu terdapat satu bahagian yang dinamakan ma’rifatuLlah, maka sesiapa yang mengenalnya dia beriman walaupun dia tidak percaya kepada Rasul, kitab, hari kiamat, syurga dan neraka, atau melakukakan dosa-dosa besar seperti berzina, liwat, mencuri, membunuh, minum arak jika dia bersih daripada syirik.
2. Sesiapa yang jahil berkenaan Allah maka dia menjadi syirik
3. Ali KarramaLlahiwajhah dianggap menyeleweng, dan Abdul Rahman bin Muljim yang membunuhnya dianggap sebagai orang yang berjihad dan mati syahid.
4. Beriman kepada kitab dan Rasul berhubung rapat dengan meng’esakan Allah, maka sesiapa yang kafir kepada perkara-perkara itu maka dia menjadi syirik (bercanggah dengan ajaran yang pertama diatas)

al-Harisiah

Mereka adalah pengikut Haris bin Yazid (Mazid) al-Ibadi. Dia menganut faham seperti Muktazilah yang mengatakan bahawa hamba mempunyai kuasa sebelum membuat sesuatu (didalam perkara Qada’ & Qadar). Selain itu ajarannya juga mengatakan, orang yang disabitkan kesalahan Hudud diminta bertaubat, jika bertaubat dibebaskan dan jika tidak akan dibunuh. Dia mengisytiharkan dirinya sebagai Imam yang ketiga didalam golongan Khawarij selepas Abdullah bin Wahab ar-Rasibi dan Abdullah bin Ibad.

Penulis: Noor SM
Kuliah pada: 02.02.07

2 comments:

Dr Nik Rahim Nik Wajis said...

maklumat yang amat baik.
syukran
Dr Nik
ada masa lawati blog saya
www.ndaimtiyaz.com

Dr Nik Rahim Nik Wajis said...
This comment has been removed by the author.
 

Great Morning ©  Copyright by a m d a n g 8 1 | Template by Blogger Templates | Blog Trick at Blog-HowToTricks